Октомври 2023
Празници

1 Октомври : Анани, Анания - имен ден

6 Октомври : Тома, Томислав, Томислава - имен ден

7 Октомври : Сергей - имен ден

9 Октомври : Аврам - имен ден

14 Октомври : Петковден

18 Октомври : Златка, Златина, Златко - имен ден

26 Октомври : Димитровден - имен ден

27 Октомври : Нестор - имен ден

28 Октомври : Лъчезар, Лъчезара - имен ден